Author: hanoi

Kín cổng cao tường 0

Kín cổng cao tường

Giải thích câu tục ngữ: Kín cổng cao tường Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Chúng ta biết rằng, trong truyện Kiều, sau hai lần gặp gỡ, chàng Kim đã sinh...

Ông chẳng bà chuộc 0

Ông chẳng bà chuộc

Giải thích câu tục ngữ: Ông chẳng bà chuộc Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Vợ chồng nhà chẫu chàng không có sự nhất trí trong việc cho anh nông dân...

Chén tạc chén thù 0

Chén tạc chén thù

Giải thích câu tục ngữ: Chén tạc chén thù Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Trong cuộc rượu đãi khách, trước tiên chủ nhà thường rót chén mời khách uống. Chén...

Ướt như chuột lột 0

Ướt như chuột lột

Giải thích câu tục ngữ: Ướt như chuột lột Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Điều đáng băn khoăn ở thành ngữ này là tại sao lại có thể nói “Ướt...

Bách phát bách trúng 0

Bách phát bách trúng

Giải thích câu tục ngữ: Bách phát bách trúng Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Chuyện kể rằng: Ngày xưa, thời Xuân Thu Chiến Quốc, dưới trướng của Sở Công Vương...

Tiền trảm hậu tấu 0

Tiền trảm hậu tấu

Giải thích câu tục ngữ: Tiền trảm hậu tấu Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Tiền trảm hậu tấu có nghĩa là chém trước tâu sau (tiền: trước, trảm: chém, hậu:...

Sức dài vai rộng 0

Sức dài vai rộng

Giải thích câu tục ngữ: Sức dài vai rộng Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Trong tiếng Việt, sự kết hợp giữa các từ sức và dài tưởng như không bình...

Cửa Khổng sân Trình 0

Cửa Khổng sân Trình

Giải thích câu tục ngữ: Cửa Khổng sân Trình Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Trong thành ngữ nổi bật tên tuổi hai nhân vật tiêu biểu của đạo Nho: Khổng...

Nát như tương 0

Nát như tương

Giải thích câu tục ngữ: Nát như tương Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Về cách làm tương, trong dân gian có câu: “xôi giặt ba ngày, đậu liền rang, chín...

DMCA.com Protection Status