Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 19: Sự phân bố của sinh vật và đất trên Trái Đất

Đánh giá bài viết

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 19: Sự phân bố của sinh vật và đất trên Trái Đất

Trang 71 sgk Địa Lí 10: Dựa vào các hình 19.1, 19.2 (trang 70 – SGK) và kiến thức đã học, em hãy cho biết: thảm thực vật đài nguyên và đất đài nguyên phân bố trong phạm vi những vĩ tuyến nào? Những châu lục nào có chúng? Tại sao?

Trả lời:

– Thảm thực vật đài nguyên và đất đài nguyên phân bố trong phạm vi các vĩ tuyến từ 60° về cực.

– Châu Phi và châu Đại Dương không có thảm thực vật đài nguyên và đất đài nguyên, vì không có bộ phận lãnh thồ nào nằm ở vùng vĩ độ trên. Châu Nam Cực cũng không có, do châu này là băng.

Trang 71 sgk Địa Lí 10: Dựa vào các hình 19.1, 19.2 (trang 70 – SGK) và kiến thức đã học, em hãy cho biết: Những kiểu thảm thục vặt và nhóm đất thuộc môi trường đới ôn hòa phân bố ở những châu lục nào? Tại sao đới này lại có nhiều kiểu thảm thực vật và nhóm đất như vậy?

Trả lời:

– Phân bố ở các châu: Á, Âu, Mĩ, Đại Dương, Phi,

– Vì đới này có diện tích lục địa lớn và có nhiều kiểu khí hậu khác nhau.

Trang 72 sgk Địa Lí 10: Dựa vào các hình 19.1, 19.2 (trang 70 – SGK) và kiến thức đã học, em hãy cho biết: Những kiểu thảm thực vật và nhóm đất môi trường đới nóng, chiếm ưu thế ở những châu lục nào? Những châu lục nào không có? Tại sao?

Trả lời:

– Chiếm ưu thế ở châu Phi, Mĩ và Á; ngoài ra có 1 châu Đại Dương. Vì các châu lục này có một diện tích lãnh thổ rộng lớn nằm trong môi trường đới nóng. – Không có ở châu Âu, vì lãnh thổ châu Âu nằm trong môi trường đới ôn hòa; không có ở Nam Cực, vì châu lục này nằm ở môi trường đới lạnh.

Loading...

Trang 73 sgk Địa Lí 10: Dựa vào hình 19.11 (trang 73 – SGK) và kiến thức đã học, em hãy cho biết 1 sườn Tây dãy Cap-ca từ chân núi lên đỉnh có những vành đai thực vật và đất nào?

Trả lời:

– Vành đai thực vật: Rừng lá rồng, rừng la kim, thảo nguyên, đài nguyên.

– Vành đai đạt: Đất đỏ cận nhiêt, đất nâu, đất pôtdôn, đất đồng cỏ núi, đất đài nguyên, băng tuyết.

Câu 1: Nguyên nhân nào dẫn tới sự phân bố của các kiểu thảm thực vật và đất theo vĩ độ?

Lời giải:

Nguyên nhân: khí hậu (chủ yếu là chế độ nhiệt, ẩm).

   + Chế độ nhiệt, ẩm quvết định đến sự phân bố của các thảm thực vật trên Trái Đất. Chế độ nhiệt, ẩm lại thay đổi theo vĩ độ và độ cao, do đó các thảm thực vật cũng thay đổi theo vĩ độ và độ cao địa hình.

   + Đất chịu tác động mạnh mẽ của cả khí hậu và sinh vật nên sự phân bố đất trên các lục địa cũng thể hiện rõ quy luật phân bố này.

Câu 2: Nguyên nhân gây ra sự phân bố các vành đai thực vật và đất theo độ cao là gì?

Lời giải:

– Sự khác nhau về nhiệt và ẩm theo độ cao là nguyên nhân tạo nên sự thay đổi của thực vật và đất theo độ cao, ở vùng núi, càng lên cao, nhiệt độ và áp suất không khí càng siâm, còn độ ẩm không khí lại tăng lên đến một độ cao nào đó rồi mói giàm, kéo theo sự phân bố các vành đai thực vật và đất theo độ cao.

Câu 3: Dựa vào hình 19.1 và 19.2 (trang 70 – SGK) hãy cho biết: Dọc theo kinh tuyến 80°Đ từ Bắc xuống Nam có những thảm thực vật và những nhóm đất nào? Chúng thuộc các đới khí hậu nào? Phân bố ở những phạm vi vĩ tuyến nào?

Lời giải:

Giải bài tập Đại lý lớp 10 Bài 19: Sự phân bố của sinh vật và đất trên Trái Đất

You may also like...

DMCA.com Protection Status