Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

Đánh giá bài viết

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

Trang 15 sgk Địa Lí 10: Hãy cho ví dụ về những ngành có sử dụng bản đồ

Trả lời:

Hãy cho ví dụ về những ngành có sử dụng bản đồ: giao thông, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, quy hoạch,…

Câu 1: Hãy cho biết tác dụng của bản đồ trong học tập. Nêu dẫn chứng minh họa.

Lời giải:

 

– Bản đồ là phương tiện để học sinh học tập và rèn luyện các kĩ năng địa lí tại lớp, ở nhà và trả lời phần lớn các câu hỏi kiểm tra về địa lí.

Loading...

– Ví dụ: Thông qua bản đồ có thể xác định được vị trí địa lí một điểm nào đó trên mặt đất (tọa độ địa lí), ở vào đới khí hâu nào, chiu ảnh hưởng của biển như thế nào, liên hệ với các trung tâm kinh tế và xã hội ra sao…

Câu 2: Chứng minh rằng bản đồ là phương tiện được sử dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày.

Lời giải:

– Tìm đường đi, xác định vị trí di chuyển của một cơn bão khi nghe dự báo thời tiết, đến một điểm hay một tuyến du lịch mới,… đều phải dựa vào bản đồ.

– Làm thùy lợi, nghiên cứu thời tiết và khí hậu, canh tác đúng thời vụ, xây dựng trung tâm công nghiệp, mở các tuyến giao thong đều cần đến bản đồ…

Câu 3: Để trình bày và giải thích chế độ nước của một con sông, cần phải sử dụng những bản đồ nào?

Lời giải:

 

– Bản đồ mạng lưới sông ngòi và bản đồ khí hậu.

You may also like...

DMCA.com Protection Status