Giải bài tập Toán học lớp 5 theo chương trình Sách giáo khoa mới nhất

Mục Lục Giải Bài Tập Toán 5

Chương một: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Chương hai: Số thập phân. Các phép toán với số thập phân

I – Số thập phân

Xem thêm:  Giải Toán 4 Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)

II – Các phép tính với số thập phân

1. Phép cộng

2. Phép trừ

3. Phép nhân

4. Phép chia

Loading...
Xem thêm:  Giải Toán 11 Bài 2: Phép tịnh tiến

Chương ba: Hình học

Chương bốn : Số đo . Toán chuyển động đều

I – Số đo thời gian

II – Vận tốc, quãng đường, thời gian

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 12 Bài 31: Tiến hóa lớn

Chương năm : Ôn tập

I – Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng

II – Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên, phân số, số thập phân

III – Ôn tập về hình học

IV – Ôn tập về giải toán

You may also like...

DMCA.com Protection Status