Giải Toán 11 Bài 3: Phép đối xứng trục

Giải Toán 11 Bài 3: Phép đối xứng trục

Bài 1 (trang 11 SGK Hình học 11): Trong mặt phẳng Oxy cho A(1; -2) và B(3; 1). Tìm ảnh của a, b và đường thẳng AB qua phép đối xứng trục Ox.

Lời giải:

A(1; -2 ) A' là ảnh của A trong phép đối xứng qua trục Ox có tọa độ là A'(1; 2).

B(3; 1) có ảnh B'(3; -1)

Ảnh đường thẳng AB qua phép đối xứng trục Ox chính là đường thẳng A'B'. Theo cách viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt (Hình học lớp 10) ta có đường thẳng A’B’ có phương trình :

Giải Toán 11 Bài 3: Phép đối xứng trục

Bài 2 (trang 11 SGK Hình học 11): Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 3x – y + 2 = 0. Viết phương trình của đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép đối xứng trục Oy.

Loading...

Lời giải:

Gọi M(x; y) tùy ý thuộc d, suy ra 3x – y + 2 = 0 (1)

Giải Toán 11 Bài 3: Phép đối xứng trục

Thay vào (1), ta được : 3(-x’) – y’ + 2 = 0 ⇔ 3x’ + y’ – 2 = 0

Vậy tọa độ M’ thỏa phương trình d’ : 3x + y – 2 = 0.

Bài 3 (trang 11 SGK Hình học 11):

Trong các chữ cái sau, chữ nào là hình có trục đối xứng ?

W

VIETNAM

O

Lời giải:

– W, V, E, T, A, M: Mỗi chữ cái là một hình có trục đối xứng.

– I, O: Mỗi chữ là một hình có hai trục đối xứng.

*Chữ N là hình không có trục đối xứng

Xem thêm:  Giải bài tập Vật lý lớp 9 theo chương trình Sách giáo khoa mới nhất

You may also like...

DMCA.com Protection Status