Giải Toán 11 Bài 5: Phép quay

Giải Toán 11 Bài 5: Phép quay

Bài 1 (trang 19 SGK Hình học 11): Cho hình vuông ABCD tâm O.

Giải Toán 11 Bài 5: Phép quay

a. Tìm ảnh của điểm C qua phép quay tâm A góc 90o.

b. Tìm ảnh của đường thẳng BC qua phép quay tâm O góc 90o

Lời giải:

a. Gọi C’ là điểm đối xứng với điểm C qua điểm D.

Giải Toán 11 Bài 5: Phép quay

C’ là ảnh của C trong phép quay Q(A,90o) .

b. Ta có :

OD = OC và góc(OC,OD) = 90o

OC = OB và góc(OB,OC) = 90o

Nên trong phép quay Q(O,90o) thì C → D, B → C => BC → CD.

Loading...

Giải Toán 11 Bài 5: Phép quay

Bài 2 (trang 19 SGK Hình học 11): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(2; 0) và đường thẳng d có phương trình x + y – 2 = 0. Tìm ảnh của A và d qua phép quay tâm O góc 90o.

Lời giải:

*Ta có A(2; 0) thuộc tia Ox.

Gọi Q(O,90o) (A) = B thì B thuộc tia Oy và OA = OB nên B(0 ; 2)

*Ta thấy tọa độ A, B đều thỏa phương trình x + y – 2 = 0 của đường thẳng d nên A, B thuộc d.

Do Q(O,90o) (A) = B và tương tự Q(O,90o) (B) = C(-2; 0) nên ảnh của d chính là đường thẳng (BC) có phương trình theo đoạn chắn là:

Giải Toán 11 Bài 5: Phép quay

Xem thêm:  Giải Toán 5 Bài Giải toán về tỉ số phần trăm

You may also like...

DMCA.com Protection Status