THE BLOG WHAT'S NEW?

Già đòn non nhẽ 0

Già đòn non nhẽ

Giải thích câu tục ngữ: Già đòn non nhẽ Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ "Đòn" trong thành ngữ này ngụ ý là sự đánh đập là việc dùng vũ lực;...

DMCA.com Protection Status