Phân tích bài thơ Lưu Biệt Khi Xuất Dương của tác giả Phan Bội Châu

Đánh giá bài viết

Đề bài: Phân tích bài thơ Lưu Biệt Khi Xuất Dương của tác giả Phan Bội Châu

Bài làm

Phan Bội Châu được biết đến là một cái tôi đẹp một thời, ông là một nhân vật vĩ đại trong lịch sử giải phóng dân tộc. Bên cạnh đó ông lại còn biết đến là một nhà thơ nổi tiếng với những vầng thơ hay và hấp dẫn thể hiện được tinh thần yêu nước, sự hăm hở, sự quyết tâm trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Bài thơ “Lưu biệt xuất dương” là một trong những bài thơ đánh dấu mốc son chói lọi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc của Phan Bội Châu.

Ngay ở hai câu đầu ta nhận thấy được câu thơ đã thể hiện được chí hướng, về lẽ sống cao cả của Phan Bội Châu – một người chí sĩ yêu nước

Sinh vi nam tử yếu hi kì

Khẳng hứa càn khôn tự chuyển di.

Nhân vật như cũng đang tự hào mình là đấng nam nhi thì phải sống cho ra sống mong muốn làm nên điều lạ trong trời đất. Hay nối cách khác đó chính là chúng ta đã sinh ra trong trời đất không thể sống tầm thường được. Thông qua câu thơ ta như nhận thấy được rằng ở đây có một tư thế, một tâm thế rất đẹp về chí nam nhi và đồng thời cũng thật tự tin ở đức độ và tài năng của mình. Và như muốn làm nên sự nghiệp to lớn và phải xoay chuyển trời đất chứ không thể nào để trời đất chuyển rời được:

Dang tay ôm chặt bồ kinh tế,

Mở miệng cười tan cuộc oán thù

Khi mà gắn câu thơ chính với sự nghiệp cách mạng dường như cũng thật vô cùng sôi nổi của Phan Bội Châu ta dường như cũng đã lại cảm nhận được cái khí anh hùng của nhà chí sĩ vĩ đại.

Thế rồi cũng chính đấng nam nhi muốn làm nên điều lạ ở trên đời, dường như cũng đã có được một bài máu nóng dường như cũng luôn luôn sôi sục.

Tiếp đến chính phần thực của bài thơ người đọc nhận thấy được chính ý thơ được mở rộng, tác giả Phan Bội Châu dường như cũng đã lại tự khẳng định vai trò của mình trong xã hội và trong lịch sử đó là câu:

Ư bách niên trung tu hữu ngã,

Khởi thiên tải hậu cánh vô thùy

Loading...

Người đọc nhận thấy được “ngã” được hiểu là ta, còn đối với cụm từ như: tu hữu ngã dường như người đọc cũng đã lại có những ý nghĩa cho cuộc đời một trăm năm. Câu thơ có nghĩa là phải có ta trong cuộc đời một trăm năm, đồng thời như cũng đã lại khẳng định biểu lộ niềm tự hào lớn lao của kẻ sĩ ngay chính trong cảnh nước mất nhà tan. Đây cũng chính là một ý thơ sâu sắc thể hiện vai trò cá nhân trong lịch sử của dân tộc. Mỗi một con người lại luôn luôn sẵn sàng gánh vác mọi trách nhiệm mà lịch sử giao phó. Người ta nhận thấy được ở đây đó cũng chính là những ý tưởng đẹp đẽ này là thêm vào đó là một sự kế thừa những tư tưởng vĩ đại của các vĩ nhân trong lịch sử của dân tộc Việt Nam ta. Đọc đến đây người ta nhận thấy được Phan Bội Châu đã tạo nên một giọng thơ đĩnh đạc, một giọng thơ như cũng thật hào hùng, biểu lộ một quyết tâm cao và cũng với khát vọng trong buổi lên đường luôn lạc quan và hừng hực một khí thế:

Khi non sông đã chết thì lúc này được hiểu là non sông của ta đã bị ngoại bang xâm chiếm, bọn giặc cũng lại đã giày xéo, chà đạp quê hương thì thân phận dân ta chỉ là kiếp ngựa trâu thì cũng vô cùng có sống cũng nhơ nhuốc nhục nhã. Và thế rồi trong hoàn cảnh đó thì sách hiền thánh, thi cử đâu còn quan trọng nữa.

Non sông đã chết, sống thêm nhục,

Hiền thánh còn đâu học của hoài.

Không khó để nhận thấy được Phan Bội Châu đã dặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên trước hết. Ông như đưa ra quan niệm của mình và nói sống như thế là sống đẹp, sống như thế thì cũng mới có thể mong làm nên điều lạ ở trên đời, mới tự khẳng định được một câu nói đó là "Trong khoảng trăm năm cần có tớ."

Phân tích bài thơ Lưu Biệt Khi Xuất Dương

Ấn tượng nhất có lẽ là phần kết, bởi đó cũng chính là một sự kết tinh của một hồn thơ bay bổng đượm sắc lãng mạn và ý nghĩa biết bao nhiêu:

Nguyệt trục trường phong Đông hải khứ

Thiên trùng bạch lãng nhất tề phi.

Thơ văn của nhà yêu nước Phan Bội Châu là thơ văn tuyên truyền, nó như cổ vũ lòng yêu nước đồng thời cũng đã lại khơi gợi lòng căm thù giặc. Chất thơ mang lại được những cảm xúc sôi sục và vô cùng nhiệt huyết và chất chứa trong đó một cảm hứng yêu nước cũng như lý tưởng anh hùng thời đại. Trong không gian mênh một đó thì hình tượng của những người chiến sĩ cách mạng lúc này đây dường như trở lên thật kỳ vĩ biết bao nhiêu. Hình ảnh ngàn con sóng như cùng bay lên thể hiện cho nội lực, ý chí chiến đấu của người chiến sĩ khi lên đường cứu nước.

Tóm lại bài hơ "Xuất dương lưu biệt" chính là một tiếng nói tự hào của nhà chí sĩ giàu lòng yêu nước, giàu lòng thương dân. Đồng thời cũng đã dám xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc ta. Đó cũng chính là một giọng thơ đĩnh đạc hào hùng thể hiện được tinh thần yêu nước của Phan Bội Châu.

Minh Nguyệt

You may also like...

DMCA.com Protection Status