Tagged: bố mẹ

Tứ cố vô thân 0

Tứ cố vô thân

Giải thích câu tục ngữ: Tứ cố vô thân Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Những ai không có cha mẹ, anh em, bà con, không có bạn bè thân thích,...

Cạn tàu ráo máng 0

Cạn tàu ráo máng

Giải thích câu tục ngữ: Cạn tàu ráo máng Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ “Người ta đối xử cạn tàu ráo máng vì họ ở huyện ở tỉnh, họ có...

DMCA.com Protection Status