Tagged: Cảm nhận

Đồng không mông quạnh 0

Đồng không mông quạnh

Giải thích câu tục ngữ: Đồng không mông quạnh Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ “Chàng về đồng không mông quạnh, gió lạnh sương sa Em ở nhà lụy lâm, lâm...

Tức nước vỡ bờ 0

Tức nước vỡ bờ

Giải thích câu tục ngữ: Tức nước vỡ bờ Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Tức nước vỡ bờ: ám chỉ bất cứ sự chịu đựng nào cũng có giới hạn...

DMCA.com Protection Status