Tagged: cơ hội

Đục nước béo cò 0

Đục nước béo cò

Giải thích câu tục ngữ: Đục nước béo cò Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Khi tìm hiểu ý nghĩa thành ngữ đục nước béo cò người ta thường lưu tâm...

Chết đứng như Từ Hải 0

Chết đứng như Từ Hải

Giải thích câu tục ngữ: Chết đứng như Từ Hải Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Hình tượng Từ Hải trong truyện Kiều của Nguyễn Du đã để lại cho nhân...

DMCA.com Protection Status