Tagged: dũng cảm

Bọ ngựa chống xe 0

Bọ ngựa chống xe

Giải thích câu tục ngữ: Bọ ngựa chống xe Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Hình ảnh con bọ ngựa giương càng lên như lưỡi gươm trước cỗ xe lớn mà...

DMCA.com Protection Status