Tagged: học sinh

Thuốc đắng dã tật 0

Thuốc đắng dã tật

Giải thích câu tục ngữ: Thuốc đắng dã tật Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Thuốc trị bệnh có nhiều vị, tất phải có vị đắng. Vị đắng khó uống hơn...

Chữ như gà bới 0

Chữ như gà bới

Giải thích câu tục ngữ: Chữ như gà bới Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Thành ngữ này ý chê người viết chữ xấu, nguệch ngoạc, thiếu nét, chẳng có hàng...

DMCA.com Protection Status