Tagged: học tập

Văn hay chữ tốt 0

Văn hay chữ tốt

Giải thích câu tục ngữ: Văn hay chữ tốt Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Thành ngữ chỉ: Người học giỏi, thông minh, tài hoa. Còn có câu: Chữ tốt văn...

Cửa Khổng sân Trình 0

Cửa Khổng sân Trình

Giải thích câu tục ngữ: Cửa Khổng sân Trình Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Trong thành ngữ nổi bật tên tuổi hai nhân vật tiêu biểu của đạo Nho: Khổng...

Ăn vóc học hay 0

Ăn vóc học hay

Giải thích câu tục ngữ: Ăn vóc học hay Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Trong câu tục ngữ này các từ vóc và hay là những từ khó hiểu, cần...

DMCA.com Protection Status