Tagged: lối sống

Chén tạc chén thù 0

Chén tạc chén thù

Giải thích câu tục ngữ: Chén tạc chén thù Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Trong cuộc rượu đãi khách, trước tiên chủ nhà thường rót chén mời khách uống. Chén...

Nhạt phấn phai hương 0

Nhạt phấn phai hương

Giải thích câu tục ngữ: Nhạt phấn phai hương Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Người phụ nữ bao giờ cũng có thời xuân sắc, trẻ trung, lọt vào mắt xanh...

Giàu vì bạn, sang vì vợ 0

Giàu vì bạn, sang vì vợ

Giải thích câu tục ngữ: Giàu vì bạn, sang vì vợ Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Trong tiếng Việt, tồn tại cả hai dạng “giàu vì bạn, sang vì vợ”...

0

Có ý kiến cho rằng: Vội vàng (Xuân Diệu) là lối sống hưởng thụ, sống nhanh, sống vội”. Trình bày suy nghĩ của anh chị về ý kiến trên

Đề bài: Có ý kiến cho rằng: "Vội vàng (Xuân Diệu) là lối sống hưởng thụ, sống nhanh, sống vội". Trình bày suy nghĩ của anh chị về ý kiến trên Bài làm Xuân...

DMCA.com Protection Status