Tagged: người mẹ

Công cha nghĩa mẹ 0

Công cha nghĩa mẹ

Giải thích câu tục ngữ: Công cha nghĩa mẹ Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Quả thật là cha sinh mẹ dưỡng. Công cha mẹ sinh thành dưỡng dục to lớn...

DMCA.com Protection Status