Tagged: niềm tin

Gửi trứng cho ác 0

Gửi trứng cho ác

Giải thích câu tục ngữ: Gửi trứng cho ác Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Con quạ còn được gọi là ác. Gửi trứng cho ác tức là gửi trứng cho...

Ăn vóc học hay 0

Ăn vóc học hay

Giải thích câu tục ngữ: Ăn vóc học hay Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Trong câu tục ngữ này các từ vóc và hay là những từ khó hiểu, cần...

DMCA.com Protection Status