Tagged: quan điểm

Có nếp có tẻ 0

Có nếp có tẻ

Giải thích câu tục ngữ: Có nếp có tẻ Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Tuy có sự phân biệt về giá trị nhưng trên quan điểm thực tiễn của nhân...

DMCA.com Protection Status