Tagged: tập thể

Cháy nhà ra mặt chuột 0

Cháy nhà ra mặt chuột

Giải thích câu tục ngữ: Cháy nhà ra mặt chuột Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Trong nghĩa bóng của thành ngữ này, chuột tượng trưng cho thành phần xấu, thành...

Lời ong tiếng ve 0

Lời ong tiếng ve

Giải thích câu tục ngữ: Lời ong tiếng ve Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ “Ong” và “ve” trong câu thành ngữ trên là con ong và con ve. Và thành...

Vàng thau lẫn lộn 0

Vàng thau lẫn lộn

Giải thích câu tục ngữ: Vàng thau lẫn lộn Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Vàng, thau là hai kim loại khác nhau. Vàng thuộc loại kim loại quý, hiếm, có...

DMCA.com Protection Status