Tagged: trường học

Cửa Khổng sân Trình 0

Cửa Khổng sân Trình

Giải thích câu tục ngữ: Cửa Khổng sân Trình Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Trong thành ngữ nổi bật tên tuổi hai nhân vật tiêu biểu của đạo Nho: Khổng...

DMCA.com Protection Status