Tagged: tưởng tượng

Đẹp như Tiên 0

Đẹp như Tiên

Giải thích câu tục ngữ: Đẹp như Tiên Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Tiên thì ai cũng mơ tưởng tới. Nhưng có hay không và cái giá phải trả để...

Cá hóa rồng 0

Cá hóa rồng

Giải thích câu tục ngữ: Cá hóa rồng Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Con Rồng là truyền thuyết, là sự tưởng tượng của dân gian, cho rằng nó từ cá...

Thả mồi bắt bóng 0

Thả mồi bắt bóng

Giải thích câu tục ngữ: Thả mồi bắt bóng Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Chuyện kể có một con chó lượn qua hàng thịt. Nó quắp được một miếng thịt...

DMCA.com Protection Status